| ELYSIUM | fotky | PARDUBICE Metal Fantasy Fest 3.9.2005 |

Elysium, brutal-popov skupina z Tnce nad Labem

fotky

zpt

PARDUBICE Metal Fantasy Fest 3.9.2005